Prenataal onderzoek

Welke onderzoeken zijn mogelijk in de zwangerschap?

Onderzoeken

Tijdens de eerste controle vragen we of je meer informatie wilt over onderzoeken die mogelijk zijn bij je ongeboren kind. Er wordt bij deze onderzoeken gekeken naar mogelijke afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening. Er zijn drie soorten onderzoeken, welke niet verplicht zijn. Je beslist zelf of je ze wilt of niet. Het is fijn als je van te voren al iets van deze onderwerpen af weet, door op onderstaande website te kijken:

Prenatale screening

Onderzoek naar de kans op Downsyndroom, Patausyndroom en Edwardssyndroom

Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om te onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is op een kind met down-, edwards- of patausyndroom Dit wordt onderzocht met de NIPT. Dit onderzoek vind plaats na 10 weken zwangerschap. Tijdens jullie eerste afspraak op de praktijk zullen we je over dit onderzoek informeren.

Kijk voor meer informatie over de testen op pns.nl en vul de keuzehulp bewust kiezen op deze website in. Kijk ook goed naar de informatie over nevenbevindingen.

Het uitgebreide gesprek met ons wordt vergoed door de zorgverzekering. De NIPT word voor iedere zwangere vergoedt door de overheid.

13 & 20 weken echo

De dertien en twintig weken echo zijn uitgebreide medische echo's

Bij deze echo’s wordt gekeken of de baby geen aangeboren afwijkingen heeft (voor zover we dat op een echo kunnen zien). Er wordt onder andere gekeken naar de hersenen, het hart, andere belangrijke organen en het aangezicht. Deze echo’s zijn niet verplicht.

Vanaf 1 september 2021 kun je ervoor kiezen om een 13 weken echo (eerste trimester SEO) te laten maken. Dit is een medisch onderzoek dat kan plaatsvinden tussen de 12 weken en 3 dagen en 14 weken en 3 dagen zwangerschap. Met de 13 weken echo kunt je al vroeg in de zwangerschap laten onderzoeken of jullie kindje ernstige lichamelijke afwijkingen heeft. Het geslacht van de baby is op dat moment nog niet te beoordelen. Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM via  RIVM – 13 weken echo.

Met de 20 weken echo (tweede trimester SEO) wordt onderzocht of jullie kindje lichamelijke afwijkingen heeft. De 20 weken echo is geen pretecho, maar een medisch onderzoek.

Er wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van jullie kindje. Daarbij kunnen lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of jullie kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.Bij de 20-weken echo is het beoordelen van het geslacht onderdeel van het medisch onderzoek. Je kunt dan zelf beslissen of je dit wilt weten o f niet.

Deze echo wordt gedaan tussen 19 en 20 weken zwangerschap bij echocentrum Weert. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) via  RIVM – 20 weken echo.

Bij ongeveer 5 van de 100 zwangere vrouwen ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn. Het is niet altijd duidelijk of het inderdaad een afwijking is, hoe erg de afwijking is en wat dit voor uw kind betekent. Heeft de echoscopist iets afwijkends gezien? U kunt dan kiezen voor vervolgonderzoek, er zal dan een verwijzing plaatsvinden naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. In ons geval is dit het MUMC in Maastricht.

Er kan daar aanvullend onderzoek zoals een echo of soms een vlokkentest of vruchtwaterpunctie uitgevoerd worden.
Ook bij een afwijkende NIPT uitslag word je als zwangere hiernaartoe verwezen.

Prenatale diagnostiek

Gericht onderzoek naar een bepaalde afwijking bij het kind

Vaak bestaat prenatale diagnostiek uit een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Deze onderzoeken geven informatie over chromosoomafwijkingen en erfelijke aandoeningen die berusten op een DNA-afwijking.
Omdat het uitvoeren van een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie niet geheel zonder risico is, wordt prenatale diagnostiek alleen uitgevoerd als daar een medische indicatie voor bestaat.
Je hebt een indicatie voor prenatale diagnostiek als uit de NIPT, 13- of 20-weken echo een verhoogde kans blijkt en bij een medische indicatie.

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij z.s.m. contact met je op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt