Prenataal onderzoek

Welke onderzoeken zijn mogelijk in de zwangerschap?

Onderzoeken

Tijdens de eerste controle vragen we of je meer informatie wilt over onderzoeken die mogelijk zijn bij je ongeboren kind. Er wordt bij deze onderzoeken gekeken naar mogelijke afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening. Er zijn twee soorten onderzoeken, welke niet verplicht zijn. Je beslist zelf of je ze wilt of niet. Het is fijn als je van te voren al iets van deze onderwerpen af weet, door op onderstaande websites te kijken:

Prenatale screening

Onderzoek naar de kans op Downsyndroom, Patausyndroom en Edwardssyndroom

Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om te onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is op een kind met down-, edwards- of patausyndroom. Dit wordt onderzocht met de NIPT of de combinatietest. Deze onderzoeken vinden plaats rond 11-14 weken zwangerschap. Tijdens jullie afspraken op de praktijk zullen we je over deze onderzoeken informeren.

Kijk voor meer informatie over de testen op onderzoekvanmijnongeborenkind en vul de keuzehulp bewust kiezen op deze website in. Kijk ook goed naar de informatie over nevenbevindingen.

Deze onderzoeken worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, kijk voor vergoeding dus eventueel in je aanvullende polisvoorwaarden.

20 weken echo

De twintig weken echo is een uitgebreide medische echo

Bij deze echo wordt gekeken of de baby geen aangeboren afwijkingen heeft (voor zover we dat op een echo kunnen zien). Er wordt onder andere gekeken naar de hersenen, het hart, andere belangrijke organen en het aangezicht. Deze echo is niet verplicht.

Bij de 20 weken echo wordt er ook gekeken naar softmarkers die bij een syndroom kunnen horen. Softmarkers zijn mogelijke aanwijzingen voor een syndroom (bijvoorbeeld Downsyndroom). Indien deze softmarkers aanwezig zijn hoeft dit niet direct te betekenen dat er daadwerkelijk sprake is van een syndroom. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

Deze echo wordt gedaan tussen 19 en 20 weken zwangerschap bij echocentrum Weert. Deze wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) via  RIVM – 20 weken echo.

Prenatale diagnostiek

Gericht onderzoek naar een bepaalde afwijking bij het kind

Vaak bestaat prenatale diagnostiek uit een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Deze onderzoeken geven informatie over chromosoomafwijkingen en erfelijke aandoeningen die berusten op een DNA-afwijking.
Omdat het uitvoeren van een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie niet geheel zonder risico is, wordt prenatale diagnostiek alleen uitgevoerd als daar een medische indicatie voor bestaat.
Je hebt een indicatie voor prenatale diagnostiek als uit de NIPT of de combinatietest een verhoogde kans blijkt en bij een medische indicatie.