De geboorte van je baby is niet alleen een gelukkig, maar ook een officieel moment. De geboorte van je baby moet binnen drie werkdagen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je kindje geboren is, worden aangegeven. Hiervoor moet je een aantal documenten meenemen: een geldig legitimatiebewijs van de aangever, evt een trouwboekje of akte van erkenning. Zowel de moeder als de vader kunnen aangifte doen. Ook kan iemand anders die bij de geboorte aanwezig was de baby aangeven. In Weert kunnen ouders de geboorte van hun kind(eren) online aangeven en hoef je alleen nog fysiek een handtekening te zetten onder het document. Dat laatste kan op afspraak in het stadhuis van Weert.

Hielprik 
In de eerste week na de geboorte wordt bij je kindje de hielprik verricht door de GGD. De screening van het bloed uit de hielprik levert belangrijke informatie op over een aantal ernstige aandoeningen. Vroegtijdige opsporing hiervan is belangrijk om schade aan de gezondheid van je kindje te voorkomen of te beperken. De hielprik zal door een medewerkster van Geboortezorg Limburg worden uitgevoerd tussen de vierde en achtste dag na de bevalling.
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op: www.rivm.nl/hielprik

Gehoorscreening
De gehoortest wordt meestal in combinatie met de hielprik uitgevoerd. De gehoortest is pijnloos en duurt maar een paar minuten. De uitslag is meestal meteen bekend. Soms kan het nodig zijn om de test te herhalen. Een goed gehoor is belangrijk voor de ontwikkeling van taal en het goed leren praten. Hoe eerder een slecht gehoor wordt ontdekt, hoe beter vaak de behandelingsmogelijkheden. De gevolgen voor het kind blijven hierdoor zo beperkt mogelijk.
Meer informatie over de gehoorscreening is te vinden op: www.rivm.nl/gehoorscreening